Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förlängd granskningstid för tre vägplaner

Granskning för tre vägplaner på Vasaloppsvägen (väg 1024/1025) startar den 13 februari . Delar av handlingarna hittar ni under fliken Dokument/Aktuella handlingar i menyn.

Granskningstid: 20170213--20170326

Granskningstiden förlängs då rekommenderade brev inledningsvis inte gick ut till alla berörda.

Trafikverket har tagit fram två vägplaner för väg 1024

  • Fiskarheden-Tennäng, Malungs-Sälens kommun och Älvdalens kommun
  • Tennäng-Evertsberg, Älvdalens kommun

På båda sträckorna föreslås breddning, kurvrätning, bärighetsåtgärder samt profiljustering. Där kurvrätning sker utgår del av den gamla vägen ur allmänt vägunderhåll. Planen omfattar även arbete i vatten då bland antal vägtrummor och totalt tre rörbroar ska bytas mot nya.

Den tredje vägplanen gäller väg 1025

  • Evertsberg-Oxberg, Älvdalens och Mora kommun

På sträckan föreslås breddning och bärighetshöjande åtgärder.

Plats för handlingar

  • Trafikverket Region Mitt, Röda vägen 1, Borlänge (samtliga tre vägplaner)
  • Malungs-Sälens kommun, Lisagatan 34, Malung
  • Älvdalens kommun, Permatsvägen 1, Älvdalen
  • Mora kommun, Fredsgatan 16, Mora
  • Stinas Kiosk, Vörderås 160, Transtrand
  • Träskofabriken, Dala Clogs i Oxberg, Vasaloppsvägen 774

Notera: alla vägplaner inte finns på samtliga adresser utan pärmar för respektive vägplan finns på berörda orter.

Delar av granskninghandlingar finns under Dokumentfliken i högermenyn här på projektsidan.

Synpunkter

Dina synpunkter ska ha inkommit till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, senast 20170331. Ange diarienummer:

1024 delen Fiskarheden-Tennäng: TRV 2016/41971
1024 delen Tennäng-Evertsberg: TRV 2016/41973
1025 delen Evertsberg-Oxberg: TRV 2016/41974

För mer information kontakta

Maria Eriksson, projektledare, 070-108 93 49, maria.e.eriksson@trafikverket.se
Hanna Forslund, markförhandlare, 010-123 87 25, hanna.forslund@trafikverket.se