Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grävmaskin jobbar vid det som ska bli den nya vägsträckan

Begränsad framkomlighet vid trumbyten och överlaster

Flera arbeten är igång på delar av sträckan. Snart börjar entreprenören lägga erosionsskydd som ska hindra älven från att bryta ner marken där vägen går längs med älven.

Den nya sträckningen av väg 293 börjar ta form. Under sommaren och hösten har skog avverkats och schaktarbeten är nu också klara. Schakten har fyllts igen med bergkross.

För att marken ska pressas ihop ordentligt innan den nya vägen byggs har entreprenören lagt stora massor bergkross uppe på där den nya vägen ska byggas, en så kallad överlast. Massorna ska ligga så i omkring 3-8 månader innan överlasten tas bort och därefter kan vägen färdigställas.

- Överlasten ska pressa ihop marken och på det sättet undviker vi sättningar i vägen senare, säger Matti Siirtola, Trafikverkets projektledare för arbetena på väg 293. Samma metod med överlaster ska användas där befintlig väg 293 ska förstärkas, både bredvid och uppepå vägen.

I den nya sträckningen pågår även förberedande arbete där en ny bro över Glians utlopp ska byggas. Bron planeras komma på plats runt årsskiftet.

I mitten av december planerar entreprenören också påbörja åtgärder mot eroderingen i Dalälven. Stora mängder av bergkross ska placeras i älven som ett erosionsskydd för att förhindra att älven breder ut sig mot vägen.    

Trumbyten begränsar framkomligheten

Sedan november byter även entreprenören vägtrummor och har börjat göra förstärkningsåtgärder längs med befintlig vägsträcka. Framkomligheten är begränsad, men vägen är öppen för en körriktning i taget och trafiken regleras med trafikljus.

Vi beklagar för den trafikstörning det innebär för trafikanter och uppmanar att välja en annan väg om det är möjligt.