Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn cyklar från startstreck

Mostphotos

Nu startar ombyggnad av väg 293

Väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna ska bli starkare, delvis bredare och få en ny väg på en del av sträckan. Arbetet påverkar inte trafiken i första byggskedet.

Sedan i somras förbereder Trafikverkets entreprenör området och marken där de ska bygga en helt ny väg på en del av sträckan mellan Holbacken och Ängesgårdarna utanför Borlänge.  Entreprenören har bland annat avverkat träd där marken ska brytas upp för den 1,1 kilometer nya vägen. Den ska dras längre bort från Dalälven för att minska älvens påverkan på vägen.

Inom ett par veckor påbörjas schaktningsarbetet för nya vägsträckningen som beräknas bli klar under senare delen av hösten.

- Vi börjar med att bygga den här nya delen av 293:an helt klar. Under tiden kan trafiken fortsätta köra på den nuvarande vägen, säger Matti Siirtola, projektledare på Trafikverket.

Samtidigt pågår detaljprojektering där väg 293 i övrigt ska byggas om i nuvarande sträckning. Förstärkning och breddning påbörjas troligtvis under våren 2021 och då kommer trafiken att bli påverkad.

Anlägger ett erosionsskydd utmed strandlinjen 

Under vintern 2020-2021 ska entreprenören påbörja anläggningen av erosionsskydd på cirka 700 meter, där Dalälven slingrar sig intill vägen.

- Det finns delsträckor som inte kan flyttas längre bort från älven, vilket är anledningen till att vi behöver stötta upp och helt enkelt minska risken för att marken succesivt rasar ner i Dalälven, förklarar Matti Siirtola.

Vintern 2021/2022 ska resterande arbete med erosionsskydd göras och hela projektet färdigställs under sommar/hösten 2022.