Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Dalarna 2021

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 

 

Aktuella beläggningsarbeten i Dalarnas län 2021 (exakta tider uppdateras fortlöpande)

 

E16 Tallen-Falun (Pillborondellen)

2,7 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas genom att det översta lagret (toppbeläggning) tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetet kommer att ske under kvälls- och nattetid (19.00-06.00)
Arbetsperiod: Arbetet sker under vecka 33.
Karta

E45 Byråsen-Malung

5,6 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.  
Arbetsperiod: vecka 32-36.
Karta

Väg 26 länsgränsen Värmland-Tyfors

3 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas då det översta lagret (toppbeläggning) tas bort och ersätts med ett nytt lager.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. 
Arbetsperiod: vecka 34-35.
Karta

Väg 26 Örskogen-Vansbro

19 kilometer.  Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: vecka 32-35.
Karta

Väg 50, Genom Grängesberg

3 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.  Arbetet kommer att ske under kvälls- och nattetid (19.00-06.00).
Arbetsperiod: vecka 32-34.

Väg 50, Lamborn-Svabensverk

8,3 kilometer. En ytbeläggning kommer att läggas och risk för stenskott finns.  
Trafikpåverkan: Stor påverkan på trafik och trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. 
Arbetsperiod: vecka 26.
Karta

Väg 66, Smedjebacken-Ludvika

10 kilometer. Ny beläggning på vissa sträckor genom att det översta lagret tas bort sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignaler. Arbetet sker under kvälls- och nattetid (19.00-06.00).
Arbetsperiod: vecka 33-34.
Karta

Väg 70 Fu-Färnäs kvarn

7,7 kilometer. Ny beläggning läggs genom att översta lagret (topplager) värms upp. Därefter tillförs ny asfalt. Det kan se ut som det brinner längs vägen när befintlig asfalten värms upp.
Trafikpåverkan: stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiken regleras med trafiksignaler och bom. Arbetet sker under kvälls- och natterid (20.00-06.00).
Arbetsperiod: vecka 27-28.

Väg 70, Hedemora-Säter

12 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas genom att det översta lagret (topplager) värms upp och sedan tillförs ny asfalt. Det kan se ut som det brinner längs vägen när befintlig asfalten värms upp.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafik leds förbi arbetsområdet med hjälp av lots och trafiksignal. Arbetet sker under kvälls- och nattetid (20.00-06.00).
Arbetsperiod: vecka 26-28.
Karta  

Länsväg 301, Änderåsen-Furudal

15 kilometer. Ny beläggning läggs då det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal. 
Arbetsperiod: vecka 32-35.
Karta

Väg 311, Sälens by

1,6 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs ett nytt lager med asfalt. 
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetet kommer till delar att ske under kvälls- och nattetid (18.00-06.00).
Arbetsperiod: vecka 36-37.

Väg 510/E45-Tällbyn

1,4 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/trafiksignal. 
Arbetsperiod: vecka 36.

Väg 511 E45-Campingen

Cirka 700 meter. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafksignal.
Arbetsperiod: vecka 36.

Väg 570 Långvägen- väg 575 Skebergsvägen

18 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs, blandas med nytt material innan ett nytt slitlager läggs. 
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Risk för stenskott under arbetet och en period efter att arbetet slutförts.
Arbetsperiod: vecka 33-35.
Karta

Väg 576 Södra Rälta-Åkersbodarna

7,5 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp, blandas med nytt material och sedan läggs ett nytt slitlager.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal. Risk för stenskott under arbetets gång samt en period efter att arbetet slutförts.
Arbetsperiod: vecka 35-36.
Karta

Väg 578 Djura-Hedby

3,4 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp och blandas med nytt material. Sedan läggs ett nytt slitlager.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal. Risk för stenskott under och ett tag efter att arbetet pågår.
Arbetsperiod: vecka 36.

Väg 634 Jobsbo

1,7 kilometer. Ny beläggning läggs med ett nytt slitlager.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 33.

Väg 635 Ulfshyttan-Skenshyttan

10 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 33.
Karta

Väg 654 Grängshammar-Hovgården

9,5 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt. På vissa partier kommer det att bytas ut material i vägkroppen.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 21-23 och 26-27.
Karta

Väg 656 Floda-Halvarsgårdarna

3,9 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 33.
Karta

Väg 735 Fors- Garpenbergs herrgård 

8,9 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 19-24.
Karta

Väg 735 Garpenberg-väg 270

10,5 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: Arbetet är klart. 
Karta

Väg 738 Brattfors-Garpenberg
5,7 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: Arbetet är klart.

Väg 888 Enviken-Marnäs
7,8 kilometer. Ny beläggning läggs genom att ett nytt slitlager läggs.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal 
Arbetsperiod: vecka 22, 26-28 samt 33.
Karta

Väg 916- väg 908-Rönnäs

9,3 kilometer. Ett nytt slitlager kommer att läggas. På vissa partier kommer det bytas ut material i vägkroppen.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 22-28 samt vecka 32.
Karta

Väg 960 Rättvik-Östbjörka
9,3 kilometer. Ett nytt slitlager kommer att läggas. På vissa partier kommer det bytas ut material i vägkroppen.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och trafiksignal.
Arbetsperiod: vecka 32-39.

Vägar där beläggning lagas på mindre delar av sträckan

Åtgärd: Det blir en fläckvis ny beläggning genom att det läggs ett nytt slitlager.
Påverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: vecka 22-23 samt 33-34.

 • Väg 578 Häradsbyggden-Leksand. Klart!
 • Väg 580 Häradsbyggden-Heden. Klart!
 • Väg 595 Gröntuv-pizzerian. Klart!
 • Väg 595.1 väg 70-Gagnef station. Klart!
 • Väg 939 Almo-Alvik. Klart!
 • Väg 1012 Evertsberg-Älvdalen Klart!
 • Väg 1049 Tandö-Torgås Klart!

 

Vägar som ska ytas

Åtgärd: När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs. Mer information om ytbehandling/tankbeläggning.
Påverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: maj-oktober

 • Väg 500 Tuvheden-Äppelbo              arbetsperiod: vecka 28
 • Väg 507 Äppelbo-Rågsveden             arbetsperiod: vecka 28
 • Väg 850 Böle-Länsgräns Gävleborg arbetsperiod:  vecka 26-27
 • Väg 889 Ingels- Lamborn                   arbetsperiod: vecka 27
 • Väg 896 Ingels- Övre Gärdsjö           arbetsperiod: vecka 27
 • Väg 908 Helgbo-Insjön                      arbetsperiod: vecka 28
 • Väg 938 E45-Ryssa                             arbetsperiod: vecka 26-27
 • Väg 944 Ryssa                                     arbetsperiod: vecka 27-28
 • Väg 976/E45-Tallhed-väg 296           arbetsperiod: vecka 27
 • Väg 996 Orsa-Hansjö                         arbetsperiod: vecka 27
  Väg 1000 Björka-Våmhus                  arbetsperiod: vecka 27
 • Väg 1000 Våmhus-Hansjö                 arbetsperiod: vecka 27
 • Väg 1003 Hansjö-E45                         arbetsperiod: vecka 27

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!