Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Dalarna 2021

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 
När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs. Mer information kan hitta på denna sida: tankbeläggningar

 

Aktuella beläggningsarbeten i Dalarnas län 2021

 • E16 Rågsveden-Gruckåkvarn. 3,6 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: KLART! Karta

 • E16 Hulån-Björbo. 27,8 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: Vecka 36-40. KLART! Karta

 • E16 Mockfjärd. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! 

 • E16 Kvarnmyren-Länsgräns mot Gävleborg. 12,7 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete: 18.00-06.00. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 26 Vansbro. 1,0 kilometer. Påverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • E45 Johannisholm-Kättbo. 5 kilometer. Arbetet fick avbrytas på grund av problem och beläggningen på vägsträckan ska göras om. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: KLART! Karta

 • E45 Emådalen. Cirka 650 meter. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.  Arbetsperiod: Vecka 34. KLART!

 • E45 Orsa norrut. Cirka. 3 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete. Samt Orsa centrum (dagtid). KLART!

 • Väg 50 Lamborn-Svabensverk. 8,3 kilometer. Särskild åtgärd: Stora stenar tas bort som finns i vägen och därefter lagning av spår. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 66 Malungsfors-Tandö. 15,5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetspreiod: KLART!

 • Väg 69 Hedemora-Fäggeby. 12,4 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 69 Falun-Grycksbo. 7,6 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 19.00-06.00. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 70 Moraklockan-Östnor (delar av sträckan). Trafikpåverkan: Stor påverkan. All trafik leds om via Färnäs. Endast nattarbete 19.00-06.00. Arbetsperiod: KLART!

 • Väg 70 kortare sträckor i Mora kommun (Noretrondellen, Noretbron, Bastubacksbron, Tuvarondellen, Kråkberg). Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatserna med hjälp av lots/signal. Endast nattarbete 19.00-06.00. Arbetsperiod: KLART!

 • Väg 70 Älvdalen-Rot. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.  Arbetsperiod: KLART!
    
 • Väg 70 Brovallen-Korskrogen. 2,9 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete: 19.00-06.00. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 70 Björka-Gåsarv. 23,4 kilometer. Arbetet inställt! Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: Preliminärt vecka 28. Karta

 • Väg 296 Furudal-Länsgräns mot Gävleborg. 29 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 570 Dala Järna mot Leksand (Långvägen-Noret). 19 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 579 Hedemora, mellan Rv 69 och Rv 70.
  Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART!

 • Väg 620 Ludvika-Björsjö och genom Malingsbo. 14,2 och 2,9 kilometer.
  Särskild åtgärd: Dåliga bitar i vägen kommer att grävas ur och ersättas med nytt material, trummor kommer att bytas och vägsträckorna ska beläggas med ny asfalt. Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 800 Torsång-Färnviken (Rv 69). 13,5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 888 Enviken-Marnäs. 7,7 kilometer. Särskild åtgärd: Dåliga bitar kommer att grävas ur vägen och ersättas med nytt material, trummor kommer att bytas och grusytor på sträckan ska beläggas med asfalt. Hela sträckan ska beläggas år 2021.
  Trafikpåverkan: Mindre jobb där trafiken kommer fram utan reglerad trafikledning. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 927 Tällberg-Tällbergsporten. 1,7 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 972 / 793 Genom Furudal samt Näset. Cirka 1 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART!

 • Väg 1061 Kryptjärn-Länsgräns mot Jämtland. 16,1 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

 • Väg 1064+1065 Rv 70- Drevdagen. 6,2 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: KLART! Karta

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!