Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Dalarna 2019

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på.

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 

Kyla och regn har tyvärr försenat arbetet som vi ska utföra under maj månad, vilket gör att vi måste skjuta fram flera av arbetena.  

Aktuella arbeten i Dalarnas län 2019

Beläggningsarbeten

 • E16 Jungfrurondellen-Hosjö (Zkrog). 7,9 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 36-39. Karta

 • Väg 1002 och 1008 Hansjö-Fryksås-Grönklitt. 11,6 kilometer. Trafikpåverkan: Liten påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: vecka 24-35. Karta

 • Väg 301 Genom Rättvik. 3,2 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 28-29. KLART Karta

 • Väg 66 Genom Transtrand. 1,7 kilometer. Påverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 35-36. Karta

 • Väg 66 Hundfjället - Närsjön. 4,2 kilometer. Trafikpåverkan: Liten påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: Vecka 35-36. Karta

 • Väg 666 väg 70-Romme Flygplats. 1,0 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 33. Karta

 • Väg 671 Genom Söderbärke. 2,1 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 32-33. Karta

 • Väg 68 Avesta-Fors. 6,5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 35-36. Karta

 • Väg 69 Fäggeby-Trollbo. 3,8 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 33-34. Karta

 • Väg 69 Trafikplats Lönnemossa E16/Väg 69. 0,3 kilometer. Trafikpåverkan: Liten påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 35-36. Karta

 • Väg 69 Genom Grycksbo. 1,0 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 35. Karta

 • Väg 70 Avesta-Hedemora. 13,5 kilometer. Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 26-29 och 34-35. Karta

 • Väg 70 Mora Noret-Biltema. 1,8 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00.Arbetsperiod: vecka 34. Karta

 • Väg 70 Korsningar in till Leksand. 1,8 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Nattarbete 18.00-06.00. Arbetsperiod: vecka 34-35. Karta 
 • Väg 764 Dala Husby-Svinö. 5,8 kilometer. Trafikpåverkan: Liten påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 20-28. KLART Karta

 • Väg 766 Genom Långshyttan. 2 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 26-27. Karta

 • Väg 929, Leksand-Tibble. 5,4 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 24-26. KLART Karta

 • Väg 938, Grytnäs-Siljansnäs. 7,3 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Arbetsperiod: vecka 27-29. KLART Karta

 • Väg 941 Genom Siljansnäs. 1,9 kilometer. Trafikpåverkan: Måttlig påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
  Arbetsperiod: vecka 29. KLART Karta

 

Ytbehandlingar

Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Läs mer om tankbeläggningar.

Idre-Grövelsjöområdet

 • Väg 1058 Idre - Grövelsjön. 40 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 26-28. Karta

 • Väg 1059 Storsätern - Riksgräns Norge. 4 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 26-28. Karta

 • Väg 1063 Idre - Idre Fjäll. 6,5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 26-28. Karta

Älvdalen-Särnaområdet

 • Väg 1019 Korsning väg 70-Trängslet. 9 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 27-29. Karta

 • Väg 1037 Nornäs – Hållbovallen.12 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt klart vecka 25. Karta

 • Väg 1061 Särna – Kryptjärn. 8 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 25-28. Karta

 • Väg 1062 Särna – Nordomsjön. 3 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt vecka 25-28. Karta

 • Väg 70 Brunnsberg – Hållbovallen (mellan Älvdalen-Särna). 27 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt klart vecka 25. Karta

Moraområdet

 • E45 Mora-Kättbo. 21 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt klart vecka 25. Karta

 • Väg 1001 Vägskäl 70 - Våmhus. 8 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: Preliminärt vecka 25-27. Karta

 • Väg 946 Sollerön - Vägskäl E45/26. 9 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: preliminärt klart vecka 25. Karta

 • Väg 947 Vinäsgraven. 0,6 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott.
  Arbetsperiod: preliminärt klart vecka 26. Karta

Borlängeområdet

 • Väg 908 Smedsbo – Helgsjön. 18 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: Preliminärt vecka 27-29. Karta

Ludvikaområdet

 • Väg 611 Dammsjön – Blötberget. 4 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: prel v. 27-29. Karta

 • Väg 624 Uvberget – Ormnäsberget. 5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: prel v. 28-30. Karta

 • Väg 644 Grangärde - Vägskäl 50 (2 sträckor ca 3 km som återstår). Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: prel v. 27-29. Karta

 • Väg 670 Smedjebacken – Korsheden. 13 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: prel v. 28-30. Karta

 • Väg 671 Söderbärke – Korsheden. 3,5 kilometer. Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Stor risk för stenskott. Arbetsperiod: prel v. 28-30. Karta

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!