Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten Dalarna 2021

Vägarna i Dalarnas län underhålls och asfalteras kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. Vi tvingas ibland göra tuffa prioriteringar då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar där flest människor färdas eller vägar som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. 

Hur påverkas trafiken?

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. Exakta tider uppdateras löpande.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respekterar tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn! 

 

Väg 981, Skeer

2,2 kilometer. Det blir en ny beläggning genom att det läggs ett nytt slitlager.
Trafikpåverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: vecka 40-41

Vägar som ska ytas
Åtgärd:
Beläggningsarbetet sker med "tankmetod" det vill säga vägen får en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs. Mer information om ytbehandling/tankbeläggning.
Påverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Risk för stenskott.
Arbetsperiod: maj-oktober

  • Väg 500 Tuvheden-Äppelbo             arbetsperiod: Framflyttad till 2022
  • Väg 507 Äppelbo-Rågsveden           arbetsperiod: Framflyttad till 2022
  • Väg 908 Helgbo-Insjön                      arbetsperiod: Framflyttad till 2022
  • Väg 938 E45-Ryssa                             arbetsperiod: Framflyttad till 2022
  • Väg 944 Ryssa                                     arbetsperiod: Framflyttad till 2022