Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro i Torgås

Väg 1047, Bro över Västerdalälven vid Torgås

Trafikverket bygger en ny bro över Västerdalälven i höjd med Torgås, väg 1047 mot Rörbäcksnäs. Brobygget startade i slutet av 2019 och ska vara slutfört sommaren 2021. Den nya bron byggs i samma läge som den befintliga.

Befintlig bro byts ut på grund av att dess bärighet är nedsatt. Sprickor i brons bågar har noterats vid ordinarie besiktning och därför är bärigheten nedsatt. Bron är förnärvarande avsmalnad till ett körfält, vilket utfördes 2016.
Under tiden som den nya bron byggs kommer personbilstrafik att hänvisas till omledningsväg via Lima kyrka eller Transtrand.
Den nya bron får högsta bärighetsklassen BK4, vilket är en totalvikt på 74 ton.