Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll i Dalarna 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

E16, byte av vägtrumma,Skålö, Vansbro kommun

Under perioden 11-15 oktober kommer en vägtrumma på E16 i höjd med Nordanåker i Dala Järna att bytas ut. Detta innebär att trafiken kommer att ledas om via väg 539 och 535 under den tiden arbetet pågår.
Trumman som byts ut närmar sig sin tekniska livslängd och den nya trumman kommer att vara mer robust och hålla i många år.
Trafikpåverkan: E 16 stängs av i höjd med Nordanåker/Skålö. Omledning sker via väg 539 och 535.
Tid för arbetet: Arbetet startar på måndag morgon och planeras att pågå till sen eftermiddag fredag 15 oktober. 
Karta över omledningsväg

Väg 1037, brobyte vid Hållbovallen, Älvdalens kommun

Bron vid Hållbovallen, bäcken vid Näcken, ska bytas och under tiden arbetet pågår måste väg 1037 stängas av och trafiken ledas om. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.
Trafikpåverkan: Väg 1037 stängs av helt för trafik. Omledning till Nornäs blir väg 1036 till Lövnäs
och sedan väg 1030 till Nornäs.
Tid för arbetet: 6-24 september (v.36-38)

Repbäcksvägen, Borlänge kommun

På Repbäcksvägen i Borlänge kommun ska tre vägtrummor ska bytas. Vägen stängs av då trummorna ligger djupt och sättningar i vägkroppen ska undvikas.
Trafikpåverkan: Vägen stängs för genomfartstrafik vilket påverkar trafikanter som ska åka norrut från Repbäcken. Omledning sker via E16 för de som ska till Bäsna. Räkna med längre tid för din resa.
Tid för arbetet: 9-13 augusti  Se karta

Väg 1047, bro över Tandån

För att öka livslängden på bron över Tandån, byggd 1961, ska ett antal åtgärder utföras. Större delen av arbetet är inriktat på betongkonstruktionen där kantbalkarna ska bytas. Utöver det byter vi broräcken, tätskikten och lägger ny beläggning över bron.  
Trafikpåverkan: Vi stänger av en körfil åt gången och därmed begränsas den fria bredden, trafiken kommer att regleras med trafikljus. Hastigheten kommer också att sänkas vid arbetsområdet.
Tid för arbetet: 9 augusti-31 oktober

Väg 68, bro över Dalälven, Avesta

Vi byter lager, reparerar och underhåller bron samt förlänger stuprören så att de inte är placerade precis ovanför kommunens gångbro.
Trafikpåverkan: I samband med de större arbetena kommer trafiken att begränsas gällande bredd och hastighet vid den sträcka där arbetet pågår.
Tid för arbetet: De större arbetena sker hösten/vintern 2021 och pågår fram till sommaren 2022.

Väg 1024, trumbytesreparationer, Älvdalen-Evertsberg

Reparation och underhåll av vägtrummor på väg 1024 mellan Älvdalen och Evertsberg.
Trafikpåverkan: När arbetet pågår blir sträckan avstängd för genomfartstrafik under vardagar. Trafik hänvisas till väg 1012 och 1025, Oxberg-Evertsberg. 
Tid för arbetet: 3-25 augusti 2021.

Väg 245, trumbyte vid Stentjärnen, Ludvika kommun.

Omfattande byte av vägtrumma på väg 245, vid Svarttjärnen i närheten av Ulriksberg. Den nya trumman kommer att underlätta möjligheten för fisk att vandra. Det innebär att vattenlevande djur får fria vandringsvägar för att kunna fortplanta och sprida sig.
Trafikpåverkan: Under tiden arbetet pågår kommer vägen att vara avstängd. Rekommenderade omledningsvägar är väg 524 och 66. Den ökade restiden beräknas att bli cirka 45 minuter. Se karta över omledningsalternativen
Tid för arbetet: Start den 28 juni, i några veckor.

Väg 70, Grådöbron, söder om Hedemora

Vi genomför underhållsarbeten (lagerbyten och balkförstärkningar) för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Trafikpåverkan: Två körfält men kortare stopp emellanåt då trafiken måste ledas om via väg 69 mot Norberg (eventuellt väg 690 mot Avesta) samt väg 68 mot Avesta. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.
Tid för arbetet: Arbete i 8 veckor under Augusti-November.

Väg 620, bron över Snöån, Smedjebackens kommun

Aktuellt: Vägen är nu öppen för trafik över Snösjöns utlopp i Stora Snöån. Det kommer fortsatt vara vissa begränsningar i framkomligheten på sträckan med endast ett körfält öppet och nedsatt hastighet, eftersom vi tyvärr har fått förseningar i våra materialleveranser. Vi återkommer med information om när trafiken kan återgå till det normala. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.

Bron har korrosionsskador och ska bytas. Under byggtiden behöver vi dämma upp Snöån-ån tillfälligt. 
Se omledningskarta, svart linje markerar omledningsväg.
Trafikpåverkan: Bron kommer att vara helt avstängd under byggtiden. Vi leder om trafiken via väg 621 och 622. Omledningsvägen är cirka 2 mil och går runt sjön Haggen, se karta. 
Påverkan för närboende: Vi spränger i berget som förberedelse för den nya bron. Det kan vara störande men vi utför allt arbete på dagtid.
Tid för arbetet: Maj–juli 2021