Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Brounderhåll i Dalarna 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

E 45, bron över Emån, Orsa kommun

För att förlänga livslängden för bron över Emån på E45, byggd 1957, kommer ett antal större reparationer att utförs under försommaren. Större delen av arbetet är inriktade på att reparera betongkonstruktionen där den södra kantbalken kommer att bytas. Även skador i betongen ska lagas samt tätskikt och brons södra broräcke kommer att bytas ut.
Trafikpåverkan: Med start vecka 16 (19 april) stängs en körfil av. Trafiken regleras med trafiksignaler samt vid vissa tillfällen även trafikvakter. Initialt stängs norrgående fil av under cirka åtta veckor. Därefter byts sida och södergående filen mot Orsa stängs av i cirka två veckor.
Tid för arbetet: Start 19 april och slut i slutet av vecka 26 (2 juli).

Väg 70, Grådöbron, söder om Hedemora

Underhållsarbeten, lagerbyten och balkförstärkningar för att kunna höja bärigheten på bron till 74 ton (BK4).
Mycket trafik medför begränsad hastighet och begränsat utrymme.
Trafikpåverkan: Två körfält men kortare stopp emellanåt då trafiken måste ledas om tillfälligt via väg 69 mot Norberg (eventuellt väg 690 mot Avesta) samt väg 68 mot Avesta. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg.
Tid för arbetet: Arbete i 5 veckor under september-november.

Väg 620, bron över Snöån, Smedjebackens kommun

Bron har korrosionsskador och ska bytas ut. Under byggtiden kommer vi att behöva dämma upp Snöån-ån tillfälligt. Se karta, svart linje markerar omledningsväg.
Trafikpåverkan: bron kommer att vara helt avstängd under byggtiden. Trafiken leds om via väg 621 och 622. Omledningsvägen är cirka 2 mil och går runt sjön Haggen, se karta. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.
Påverkan för närboende: Vi kommer att spränga i berget som förberedelse för den nya bron. Det kan bli störande men allt arbete kommer att utföras dagtid.
Tid för arbetet: maj-juni 2021