Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långt spårbyteståg i arbete

Dalabanan, Avesta Krylbo-Hedemora, spårbyte

Vi byter spåret på Dalabanan mellan Avesta Krylbo och Hedemora, en sträcka på 21 kilometer. Det gör vi för att höja standarden och driftsäkerheten på spåret.

Dalabanan spelar en viktig roll för såväl person- som godstransporter. I dag är spåren utslitna och spårbytet är nödvändigt för att järnvägen ska vara robust och pålitlig. Spårbytet bidrar också till att restiderna kan kortas. 

Spårbytet är en av de mer omfattande förbättringarna på Dalabanan. Samtidigt byter vi ut järnvägsbron över Sätervägen i Solvarbo. I Snickarbo och Hedemora läggs nya spårväxlar, vilket bidrar till kortare mötestider för tåg som möts. Resenärerna får då kortare väntetider vid stationerna.

­

Påverkar tågtrafiken

Persontåg som kör på järnvägen i sommartid
Persontrafiken på Dalabanan påverkas under spårbytet. 

Medan spårbytet pågår är järnvägssträckan mellan Avesta och Borlänge avstängd för tågtrafik. För dig som är resenär och behöver mer reseinformation hänvisar vi till de tågbolag som trafikerar på sträckan.

Buller under kortare perioder

Vi utför arbetet på dag-, kvälls- och nattetid och det kan innebära att det kan höras buller i centrala Avesta. Det kommer att vara kortvarigt eftersom spårbyteståget rör sig förhållandevis fort framåt. Mer information kommer till de fastighetsägare som kan bli mer utsatta än övriga.