Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Perrong vid Säters station

Dalabanan, kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder

Vi förlänger mötesspår på flera platser längs med Dalabanan.

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förlänga befintliga mötesspår samt bygga ett nytt på sträckan. Genom att bygga mötesspår kan tågen mötas utan att behöva stanna, och fler tåg kan trafikera Dalabanan.
Med fler tåg i trafik hoppas vi kunna minska restiden mellan Dalarna–Uppsala/Stockholm, och i slutändan få fler att välja att resa miljövänligt med tåg.


Samrådsmöte i Mora By, Gustafs - 18 juni
Tisdag den 18 juni bjuder Trafikverket in till ett samrådsmöte i Mora by, Gustafs.
Under samrådet kommer Trafikverket tillsammans med företrädare för Säters kommun att berätta om hur ombyggnationen av mötesstationen i Gustafs är planerad att genomföras.
Säters kommun informerar i sin tur hur arbetet fortskrider med de detaljplaner som måste korrigeras för att Trafikverket ska kunna utföra sin ombyggnation.
Alla är hjärtligt välkomna att besöka samrådet och ställa adekvata frågor till Trafikverkets represenanter.

Plats: Församlingshemmet i Enbacka

Tid: Kl 18.00-21.00

Aktuell samrådshandling hittar du under fliken Dokument/ Gustafs.
På grund av utredningstekniska skäl är handlingen preliminär och kommer att revideras inom kort.

Här kan du läsa mer om projektet och på vilka platser vi bygger: