Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gjutning av skoterporten pågår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya brobyggen är igång

Arbetet med att bygga ny väg mellan Hulån och Vansbro pågår för fullt. I mitten av mars gjöts den första bron. Samtidigt har arbetet också inletts med att bygga bron över Västerdalsbanan i Hulån.

På bron i höjd med Skamhed vid området som kallas Duschen är det febril aktivitet. Lass efter lass med betong kommer till platsen och betongen pumpas allt eftersom ned i gjutformen.
Platschefen för broarbetet från entreprenören NRC, Daniel Nyström är på plats för att följa pågående gjutning.

– För denna bro har vi beställt ungefär 170 kubikmeter betong och vi räknar med att i dag fyllt betongen klart i formen. Just nu kör vi 5,5 kubikmeter betong per bil, vilket innebär att det går åt ungefär ett 30-tal lastbilar för gjutningen.

Projektchefen för entreprenören NRC, Joakim Bryntesson diskuterar brogjutningen med platschefen Daniel Nyström

Projektchefen för entreprenören, Joakim Bryntesson  (t.v) diskuterar gjutarbetet med platschefen för brobyggnationer, Daniel Nyström

Skoter/viltbron vars syfte är att underlätta passage för vilda djur samt skoter och friluftsliv under europavägen är relativt liten, 7,5 meter lång och 14 meter bred. Vägbanan på bron är 2+1-väg med mitträcke.

– Hittills flyter arbetet på bra. Nu inriktar vi oss på att på allvar börja bygga järnvägsbron i Hulån. Den är väsentligt större och kräver åtskilliga mängder betong, ungefär 700 kubikmeter, berättar NRC:s projektchef, Joakim Bryntesson.
Närmare Vansbro pågår också berg- och jordschakt vid Skamsberget. Inom kort kommer byggnation av en cirkulationsplats påbörjas, denna ska ansluta nya vägen till befintliga vägar i Vansbro.

– Samarbetet med entreprenören är mycket bra och vi följer tidplanen som planerat. Nu väntar fyllning av vägbankar vid den nya järnvägsbron. Massorna som ska på plats uppgår till cirka 90 000 kubikmeter, säger Trafikverkets projektledare, Åsa Bergqvist.

Betong läggs i i den nya bron som ska underlätta passage för vilt, skotertrafik samt friluftsliv i höjd med Skamhed.

Ungefär 130 kubikmeter betong gick åt för att gjuta den nya bron som ska underlätta passage för vilt, skotertrafik samt friluftsliv i höjd med Skamhed.

Informationsmöte 24 april
Den 24 april kommer Trafikverket tillsammans med entreprenören att bjuda in till ett informationsmöte i Skamheds bystuga där status i projektet samt fortsättningen av vägarbetet kommer att presenteras.