Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16, Lönnemossa by-Klingvägen, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen i Falu kommun för ökad trafiksäkerhet och standard.

E16 är en viktig tvärförbindelse mellan Norge och Sverige och en viktig del i det nationella vägnätet. Det är en betydelsefull infartsväg till Falun österifrån och är därför ett centralt pendlingsstråk. Sträckan har under de senaste åren varit olycksdrabbad på grund av trafikförhållandena i området. Problemen hänger samman med att sträckan har flera av- och påfarter, vänstersväng på E16 trots förbud och en infart till ST1 (Färgvägen) med okontrollerad gångtrafik över E16. Med projektet vill vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Planerade åtgärder

  • Mitträcken på E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen.
  • Höjd hastighet vid den västra anslutningen till Lönnemossa by från 80 km/h till 100 km/h.
  • Ny påfart vid Färgvägen mot Gävle, trafikplats Östra Hosjö mot Falun och trafikplats Lönnemossa mot Falun.
  • Byta ut och komplettera med fler bullerplank längs med sträckan.

Förändringar av vägplanen

  • Ombyggnationen av trafikplats Västra Hosjö (ny gång- och cykelväg, bro och ramper) utgår i detta projekt. Vi fortsätter dialogen med Falu kommun om det är aktuellt att bygga en ny bro på E16 över Steffens väg.

Bullerutredning

Vi har genomfört en bullerutredning för området mellan Västra Hosjö och Lönnemossa. Vi arbetar just nu med den kompletterande sträckan Lönnemossa trafikplats-Lönnemossa by samt Klingvägen-Västra Hosjö.