Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E16, Lönnemossa by-Klingvägen, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen i Falu kommun för ökad trafiksäkerhet och standard.

E16 är en viktig tvärförbindelse mellan Norge och Sverige och en viktig del i det nationella vägnätet. Det är en betydelsefull infartsväg till Falun österifrån och är därför ett centralt pendlingsstråk. Sträckan har under de senaste åren varit drabbad av flera olyckstillbud på grund av trafikförhållandena i området. Problemen hänger samman med att sträckan har flera av- och påfarter, vänstersväng på E16 trots förbud och en infart till Shell (Färgvägen) med okontrollerad gångtrafik över E16. Trafikverket vill därför öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Planerade åtgärder

  • En trafikutredning ska göras för att ta fram lämplig lösning för att kunna höja hastigheten vid den västra anslutningen till Lönnemossa by eftersom vi planerar att höja hastigheten från 80 km/h till 100 km/h. I det arbetet ingår det att se över om vi kan stänga den västra anslutningen för att undvika glapp i mitträcket och för att begränsa konfliktpunkter längs sträckan. 

  • En bullerutredning har gjorts för området mellan Västra Hosjö och Lönnemossa. Den kommer att kompletteras med sträckan Lönnemossa trafikplats-Lönnemossa by samt Klingvägen-Västra Hosjö.

  • Tillgängligheten vid trafikplats västra Hosjö ska förbättras genom att det blir två avfarter samt två påfarter. Dessutom byggs en ny bro.

  • Vi ska se över genomfartstrafiken på Centralvägen så att den minskas mot idag.

  • Utreda hur de otillåtna vänstersvängarna vid Färgvägen ska undvikas.

  • Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Centralvägen och Hosjöstrand för att förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter.