Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

God stämning vid samrådet i Hosjö

Den 18 juni hade vi samråd inför planerad ombyggnad av E16 mellan Lönnemossa-Västra Hosjö.

Det blev ett positivt möte med ett 40-tal besökare som var intresserade av vad Trafikverket med konsulter hade att berätta. Det var även viktigt för Trafikverket att att inhämta kunskap och lyssna till allmänhetens åsiker kring planerade åtgärder.

– Det blev ett bra möte där vi fick information och synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet, säger projektingenjör Adrian Kangas. För oss är det viktigt att ha god dialog med berörda så att trafiksäkerhetsåtgärderna kring E16, Lönnemossa-Västra Hosjö blir de bästa.

Av de frågor som togs upp under kvällen handlade många om buller och bullerdämpande åtgärder, men även flera positiva synpunkter hördes för utbyggnaden av trafikplats Västra Hosjö (med gång- och cykelväg).

Falu kommunen var också på plats och berättade om planerade ändringar i detaljplanen, ändringar som kommer ut på nytt samråd i höst.