Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Penna och papper
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd om trafikutredning – vi vill veta vad du tycker

Vi planerar för att förbättra trafiksäkerheten mellan Lönnemossa by och Klingvägen.

Nu finns det möjlighet att titta på vår plan och komma med synpunkter på den trafikutredning vid västra infarten till Lönnemossa by som vi arbetar med.

För att kunna förbättra trafiksäkerheten vill vi förlänga mitträcke och viltstängsel längs sträckan. En följd av det är att utreda om den västra korsningen till Lönnemossa by kan stängas.

Samrådstid: 3 november till 24 november 2020.

Plats för handlingar: Handlingarna hittar du under Dokument, aktuella handlingar. Länk till handlingarna

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast 7 december 2020. Ange diarienummer TRV 2018/70458.

Kontaktpersoner:
Stefan Tångring, projektledare, 010-124 27 23, stefan.tangring@trafikverket.se
Stina Boklund, markförhandlare, 010-123 63 31, stina.boklund@trafikverket.se