Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E16, Lönnemossa–Västra Hosjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om E16 mellan Lönnemossa-Västra Hosjö i Falu kommun för ökad trafiksäkerhet och standard.

Sträckan har under de senaste åren varit drabbad av flera olyckstillbud beroende på trafikförhållandena i området. Problemen hänger samman med att sträckan har flera av och påfarter, vänstersväng på E16 trots förbud och en infart till Shell (Färgvägen) med okontrollerad gångtrafik över E16.

Vår målsättning är att förbättra framkomlighet och säkerhet för att minimera olyckor och tung trafik genom Hosjö. Vi har under 2018 påbörjat arbetet med en vägplan, där vi utgår från trafikutredningen som gjordes 2017.

Planerade åtgärder

  • Ombyggnad trafikplats Västra Hosjö, inklusive ny bro
  • Ny gång- och cykelväg vid Steffens väg
  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Lönnemossa-Västra Hosjö
  • Mitträckessepareringen mellan Lönnemossa-Östra Hosjö