Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg med mitträcke

E16 förbi Yttermalung, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om E16 förbi Yttermalung för bättre trafiksäkerhet och boendemiljö. Sträckan är ett viktigt stråk mellan Västerdalarna och Falun/Borlänge.

Projektet väntar just nu på Länsstyrelsens godkännande av inlämnad miljökonsekvensbeskrivning. Därefter läggs projektet på is i väntan på finansiering.

E16 förbi Yttermalung är ett viktigt regionalt stråk och utpräglad turistväg mellan Västerdalarna, Falun/Borlänge och Sälenområdet. Sträckan är ett olycksdrabbat vägavsnitt där trafiksäkerheten är låg med flera direktutfarter och periodvis högt trafikflöde. Vägen har barriäreffekter både längs och tvärs som skapar upplevelsestörningar som buller och vibrationer men även känslomässig otrygghet och minskad trivsel.

Målsättningen är

  • Ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikanter
  • Ökad framkomlighet för genomfartstrafik
  • Förbättrad boendemiljö, avseende buller och barriäreffekter (där det är möjligt)