Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personbil som kör i en cirkulationsplats

E16/Nybrogatan, Falun, ny cirkulationsplats

Trafikverket planerar tillsammans med Falu kommun att bygga om trevägskorsningen mellan E16 och Nybrogatan till en cirkulationsplats och utöka den med en anslutning till industriområdet Ingarvet.

Falu Energi & Vatten AB (FEV) har behov av en anslutning till E16 från industriområdet Ingarvet (syrafabriksområdet). För att kunna bibehålla ett bra trafikflöde och tillgodose önskemålet planerar vi tillsammans med Falu kommun att bygga om trevägskorsningen mellan E16 och Nybrogatan till en cirkulationsplats med fyra tillfarter. Cirkulationsplatser (rondeller) är ett säkrare och smidigare alternativ till vanliga korsningar eftersom de ger hög trafiksäkerhet och gör att trafiken flyter på bättre.  

Vi kommer även att bygga en planskild gång- och cykelpassage i anslutning till cirkulationsplatsen åt Falu kommun för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som ska passera E16. Passagen kommer att ansluta mot Ingarvets befintliga gång- och cykelväg.

Läs mer om projektet under "Fördjupning".