Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E16/Väg 70 mellan Borlänge-Djurås till mötesfri väg eftersom den är en av de viktigaste och mest trafikerade vägarna i Dalarna.

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg men sträckan Borlänge-Djurås är samtidigt en av de farligaste vägarna i landet. Vägen löper genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen. Där färdas även oskyddade fotgängare och cyklister. Vi planerar därför att bygga om sträckan till en mötesfri landsväg med mitträcke, och gång- och cykelväg där parallellvägar saknas.

Aktuellt i projektet

  • 30 mars - 30 april: Granskning av vägplan etapp 2, Norr Amsberg-Sifferbo
  • 4 mars: Projektet fick byggstartsbeslut från regeringen, 2021-2023

Planerade etapper

1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås

Åtgärderna innebär att vägen får en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna, mot Mälardalen. Det ger en välbekant vägutformning och kontinuitet i resandet för trafikanter som färdas längre sträckor. Ett visst intrång i mark med natur- och kultur miljövärden kan behöva gäras på några sträckor för att uppnå rekommenderad vägbredd 16 meter.