Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E16/Väg 70 genom Dalarna till mötesfri väg eftersom sträckan Borlänge–Djurås är en av de farligaste i landet.

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Sträckan Borlänge-Djurås är dock en av de 100 farligaste i landet. Vägen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen där även fotgängare och cyklister rör sig. Det ökar risken för olyckor. Vi planerar att bygga om vägen till mötesfri landsväg med mitträcke.

Samråd för etapp 3, Sifferbo–Djurås, genomförs mellan den 25 mars–15 april 2020 här på webben. Ni hittar vägplanen med mijökonsekvensbeskrivning och tillhörande handlingar under Dokument/Aktuella handlingar

Vi kan tyvärr inte genomföra ett ytterligare samråd på orten på grund av Coronaviruset. Det möte som vi har haft var den 29 maj 2019.

Planerade etapper

1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås

Ett visst intrång i mark med natur- och kulturmiljövärden kan behövas på några platser för att uppnå rekommenderad vägbredd 16 meter. Åtgärderna innebär att vägen får en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna, mot Mälardalen. Det ger en välbekant vägutformning och kontinuitet i resandet för trafikanter som färdas längre sträckor. Vi planerar även för en gång- och cykelväg där parallellvägar saknas.