Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg

Vi har i juni 2021 startat ombyggnationen av etapp 1, Mellstarondellen-Norr Amsberg. Arbetet fortsätter för färdig vägplan av etapp 2 och 3.

E16/Väg 70 är en av de viktigaste och mest trafikerade vägarna i Dalarna. Sträckan mellan Borlänge-Djurås är samtidigt en av de farligaste i landet. Vägen löper genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen, där oskyddade trafikanter vistas. Vi planerar att bygga om hela sträckan till mötesfri landsväg med mitträcke, samt gång- och cykelvägar där parallellväg saknas.

Målsättningen är att ge vägen mellan Borlänge-Djurås samma utformning som de södra delarna av E16/Väg 70, mot Mälardalen. Det skulle ge en kontinuitet i resandet för trafikanter som färdas längre sträckor. Ett visst intrång i mark med natur- och kultur miljövärden kan behöva göras på vissa sträckor för att uppnå rekommenderad vägbredd 16 meter. 

Från november 2021 - hösten 2022 är den södra utfarten från väg 905, till E16, stängd för biltrafik för vägbygget Mellstarondellen–Norr Amsberg. Det kommer att vara framkomligt för gång- och cykeltrafik.

Vi planerar för

  • En hållbar utveckling; kortare restid, bättre framkomlighet, ökad säkerhet
  • En mötesseparerad väg där hastigheten (om möjligt) kan uppgå till 100 km/h
  • Separerade stråk eller alternativ vägsträckning för oskyddade trafikanter

Utbyggnadens etapper

1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås