Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

2+1 väg med mitträcke

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E16/Väg 70 mellan Borlänge-Djurås till mötesfri väg eftersom den är en av de viktigaste och mest trafikerade vägarna i Dalarna.

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg men sträckan Borlänge-Djurås är samtidigt en av de 100 farligaste vägarna i landet. Vägsträckningen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen. Där rör sig även fotgängare och cyklister med stor olycksrisk.Vi planerar därför att bygga om vägen till en mötesfri landsväg med mitträcke.  

Nu är det bestämt var den nya vägen mellan Norr Amsberg–Sifferbo (etapp 2) på E16/väg 70 ska byggas. Vald sträckning är en kombination av två utredda alternativ men exakt vart väglinjen kommer att dras inom arbetsområdet (cirka 500 meter brett) beslutas efter fortsatt projektering.
Läs mer och se karta för aktuellt område.

Planerade etapper

1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås

Ett visst intrång i mark med natur- och kulturmiljövärden kan behövas på några platser för att uppnå rekommenderad vägbredd 16 meter. Åtgärderna innebär att vägen får en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna, mot Mälardalen. Det ger en välbekant vägutformning och kontinuitet i resandet för trafikanter som färdas längre sträckor. Vi planerar även för en gång- och cykelväg där parallellvägar saknas.