Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fastställelseprövning för etapp 1

Vi har lämnat in vägplanen etapp 1 för fastställelseprövning. Den förväntas bli fastställd hösten/vintern 2019.

Vägplanen för etapp 1 har skickats till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning. Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar noga alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Vid prövningen tas inte frågor om inlösen av mark och ersättning upp, inte heller frågan om enskilda anslutningvägars läge eller utformning, eller frågor som inte har direkt samband med den nya vägens sträckning eller utformning.

Planen fastställs om Juridik och planprövning kommer fram till att vägplanen kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen. Planbeslutet kan överklagas till regeringen. Juridik och planprövning är en helt fristående enhet inom Trafikverket.