Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geotekniska undersökningar etapp 1

Arbetet pågår vecka 25-27 med möjlig komplettering i augusti.

Praktiskt utförs undersökningarna med en borrvagn. Borrvagnen behöver ca 2 till 2,3 m bredd för att ta sig fram. Undersökningarna kommer i huvudsak att bedrivas i vägens närområde, samt på vägen. I vissa fall kommer undersökningar att utföras i skogsmark och för att ta oss fram med borrbandvagn kan vi behöva röja bort sly, smågran och småtall, så vi kommer fram. Som sly räknas växlighet med stamdiameter mindre än 8 cm. Enstaka träd kan behövas tas ned i undantagsfall. I så fall underrättas markägaren om detta och ersättning utbetalas. Det kommer inte brytas en väg utan enbart röjning utförs.

Arbetet utanför vägområdet genomförs i huvudsak vardagar mellan kl. 07.00-18.00 då personal från ÅF Infrastructure AB finns på plats. Vi arbetar för att de störningar och olägenheter som uppstår ska bli så små som möjligt.

Arbete på väg kommer att utföras kvälls- och nattetid mellan kl 18.00 – 06.00.

Vid ersättningsfrågor eller frågor om vägplan är ni välkomna att höra av er:
Marcus Lindahl, Trafikverket markförhandlare, tel 010-123 63 19, marcus.lindahl@trafikverket.se
Tobias Lundström, ÅF fältarbeten, tel 010-505 12 92
tobias.lundstrom@afconsult.com