Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välbesökt samråd för etapp 2 och 3

Den 29 maj hade vi samråd för projekt Borlänge-Djurås, etapp 2 och 3.

Mötet hölls i Djurås under onsdagskvällen den 29 maj och lockade närmare 200 besökare som ville lyssna till vad Trafikverket och konsulterna hade att berätta.

– Jag tycker det blev ett bra möte där vi fick redogöra för våra förslag och lösningar för etapperna samtidigt som vi fick input från allmänheten att ta med oss i det fortsatta arbetet, säger projektledare Patrick Svärd. För oss är det viktigt att ha en god dialog med närboende och berörda så att projektet mellan Borlänge–Djurås blir det bästa.

Bland frågorna som togs upp under kvällen handlade flertalet om buller och bullerdämpande åtgärder, de föreslagna förändrade infarterna till Sifferbo och eventuell odlingsbar mark som tas i anspråk i Gimsbärke. Där återkommer vi med förslag till lösning. Bland de positiva synpunkter som hördes var det säkerheten och den snabbare vägsträckningen som låg i topp. Där är man ganska överrens att det kommer bli mycket bättre.