Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är det bestämt var den nya vägen mellan Norr Amsberg–Sifferbo (etapp 2) på E16/väg 70 ska byggas

Den valda sträckning är en kombination av två utredda alternativ men exakt vart väglinjen kommer att placeras inom det cirka 500 meter breda arbetsområdet beslutas efter fortsatt projektering.

Vald sträckning är en kombination av två tidigare alternativ

Efter en period med samråd och utredningar av fyra alternativa arbetsområden för vägen mellan Norr Amsberg och Sifferbo har så Trafikverket beslutat om vilket alternativ man ska arbeta vidare med. Den valda sträckningen är en kombination av två utredda alternativ. Exakt vart väglinjen kommer att dras inom den cirka 500 meter breda korridoren beslutas längre fram, efter fortsatt projektering. Beslutet om lokaliseringen kan inte överklagas särskilt, utan ingår i prövningen av vägplanen som helhet.

För aktuellt sträckning se kartans blå markering.

Målen uppfylls i hög grad

Beslutet vilar på Trafikverkets bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets mål. Bedömningen är målen uppfylls i hög grad, genom valet av korridorer som innebär nylokalisering och genom en kombination av dem. Resultatet blir en hållbar anläggning som leder till ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga trafikanter Kombinationen av blå och röd korridor ger möjligheter att minimera intrång och negativa konsekvenser i odlingslandskap, våtmarker och skyddsvärda områden, och den ger utrymme för skyddsåtgärder.

Några motiv för vald korridor

  1. Säkerheten, framkomligheten och kapaciteten ökar utmed sträckan när 2+1-väg och mitträcke byggs utmed hela den nydragna delen. Det kommer inte att finnas några direktutfarter utmed E16/väg 70.  ”Röd korridor” ger en längre del nydragen väg, vilket är bättre för måluppfyllnaden.
  2. Gång- och cykelstråk, lokaltrafik och kollektivtrafik separeras från E16/väg 70. Det leder till en god standardhöjning med ökad trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet för samtliga trafikanter.
  3. Det blir en positiv regional och lokal utveckling, med ett hållbart transportsystem.
  4. Korridoren bedöms bli samhällsekonomiskt lönsam.