Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu sker granskning av vägplan för Norr Amsberg-Sifferbo, etapp 2 mellan Borlänge-Djurås

Granskningen av vägplanen för etapp 2, Norr Amsberg-Sifferbo pågår mellan den 30 mars - 30 april. Välkommen med dina synpunkter!

Granskning av vägplan etapp 2, Norr Amsberg-Sifferbo,
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vägplanen omfattar även förändring av allmänt till enskilt underhåll för del av E16/väg70 samt väg 905, liksom även arbete i vatten då Broängesbäcken och Gimån samt flera småbäckar (ej namngivna) berörs av omgrävning och byggverksamhet.

Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslutet om fastställelse. Det kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Vägplanen omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 30 mars - 30 april 2021

Plats för handlingar
• Trafikverkets reception i Borlänge, Röda vägen 1
• Kommunkontoret i Borlänge, Röda vägen 50
• Biblioteket i Djurås, Södra Industrivägen 8
Samt under Dokument/Aktuella handlingar

Synpunkter
Ska ha inkommit senast den 30 april 2021 till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2018/97924. Använd gärna vårt digitala synpunktsformulär.

Delgivning
Vägplanen berör samfälligheterna Borlänge Gimsbärke s:3, Borlänge Gimsbärke FS:4, Borlänge Gagnbro s:1, Borlänge Solbacka s:5, Borlänge Solbacka Fs:7, Borlänge Gimsbärke FS:5, Borlänge Hönsarvet Fs:5, Borlänge Lennheden FS:7, Borlänge Övermora utskifte FS:1 samt Borlänge Djurmo FS:11. Eftersom delägarkretsen består av tio eller fler delägare och känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.