Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu pågår granskningen av vägplan för etapp 2 i projekt Borlänge-Djurås, mellan Norr Amsberg–Sifferbo

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan och offentliggör den nu för granskning. Yttranden ska lämnas inom tiden för granskningen, senast 10 december.

Granskningen gäller vägplan med miljökonsekvensbeskrivning för etapp 2, Norr Amsberg-Sifferbo. Den omfattar även förändring av allmänt till enskilt underhåll för del av E16/väg 70 samt väg 905 samt arbete i vatten då Broängesbäcken och Gimån samt flera småbäckar (ej namngivna) berörs av omgrävning och byggverksamhet. Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslutet om fastställelse. Det kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Vägplanen omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 10 november - 10 december 2021

Plats för handlingar:
- Trafikverkets reception i Borlänge, Röda vägen 1
- Kommunkontoret i Borlänge, Röda vägen 50
- Biblioteket i Djurås, Södra Industrivägen 8
- Dokument/Aktuella handlingar

Yttranden ska lämnas senast 10 december 2021 till investeringsprojekt@trafikverket.se, eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV2018/97924.
Tidigare lämnade synpunkter under granskningsperioden 20210330–20210430 gäller fortsatt och behöver inte skickas in på nytt.

Delgivning: Vägplanen berör samfälligheterna Borlänge Gimsbärke S:3, Borlänge Gimsbärke FS:4, Borlänge Gagnbro S:1, Borlänge Solbacka S:5, Borlänge Solbacka FS:7, Borlänge Gimsbärke FS:5, Borlänge Hönsarvet FS:5, Borlänge Lennheden FS:7, Borlänge Övermora utskifte FS:1, Gagnef Djurmo FS:11. Eftersom delägarkretsen består av tio eller fler delägare och känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.