Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvällståg

Godsstråk Avesta Krylbo–Dalslund, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga nytt dubbelspår på cirka 5 km mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten på framförallt Godsstråket. Dubbelspåret kommer även att ge positiva effekter på Dalabanan.

Godstråket genom Bergslagen utgör ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Den enkelspåriga delen mellan Storvik och Frövi är i nuläget mycket hårt belastad. Trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg. Möjligheten att utöka antalet tåg med dagens infrastruktur är mycket begränsad och för att kunna möta framtidens behov behöver vi därför investera i kapacitetsförbättringar.

Genom att bygga ett dubbelspår från Avesta Krylbo och söderut mot Dalslund får vi större flexibilitet vid tågmöten. Kapaciteten på godsstråket söderut och på Krylbo bangård förbättras. I och med att det nya spåret följer Dalabanan en bit får även Dalabanan ta del av de fördelar som ett dubbelspår får med sig.

Trafikverket har tidigare tagit fram en förstudie, se fliken Dokument. Arbetet med att ta fram underlag till en järnvägsplan kommer att ta längre tid än beräknat. Tidigast år 2020 kan en slutlig lösning presenteras då fler och mer ingående utredningar måste göras för att hitta den mest optimala lösningen. Dessutom visar kalkylen som Trafikverket tagit fram att kostnaden överstiger väsenligt den budgeterade kostnaden för dubbelspårsutbyggnad.