Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvällståg

Godsstråk Avesta Krylbo–Hökmora, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga fem kilometer nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten på framförallt Godsstråket. I senare skede planeras för en fortsatt utbyggnad av dubbelspår till mötesstationen Hökmora.

Godstråket genom Bergslagen utgör ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Den enkelspåriga delen mellan Storvik och Frövi är i dag mycket hårt belastad. Trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg. Möjligheten att utöka antalet tåg med dagens infrastruktur är mycket begränsad och för att kunna möta framtidens behov behöver vi därför investera i kapacitetsförbättringar.

Genom att bygga ett dubbelspår från Avesta Krylbo och söderut mot Dalslund får vi större flexibilitet vid tågmöten. Kapaciteten på godsstråket söderut och på Krylbo bangård förbättras. 

Trafikverket har tidigare tagit fram en förstudie, se Dokument.
Förnärvarande pågår arbete med att fram handlingar för att kunna handla upp konsulttjänster för framtagande av en komplett järnvägsplan. Tidigare kalkyler som Trafikverket tagit fram visade också att kostnaden för att bygga dubbelspåret enligt den tidigare presenterade lösning med dragning på ny mark väsenligt överskred budgeterad kostnad för dubbelspårsutbyggnaden.