Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om några år kommer Trafikverket att börja bygga dubbelspår på sträckan Avesta Krylbo-Dalslund

Om några år kommer Trafikverket att börja bygga dubbelspår på sträckan Avesta Krylbo-Dalslund. Foto: Stefan Bratt

Ingen nysträckning för nytt dubbelspår

Det blir ingen nysträckning av nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund. Istället kommer det nya spåret att byggas i anslutning till det befintliga spåret på sträckan.

Efter att nu genomfört en rad kompletterande utredningar och analyser har Trafikverket fattat beslut om att överge den tidigare planen på att bygga dubbelspåret i ny sträckning. En sträckning som bland annat skulle passera mycket nära byn Tillfället i södra delen av Avesta kommun.
– Istället kommer vi att använda den befintliga sträckning och bygga ytterligare ett enkelspår bredvid det nuvarande spåret. Detta innebär att kostnaden reducerats markant och projektet kan realiseras, förklarar projektledaren Fredrik Karlsson.
För två år sedan insåg Trafikverket att den beräknade kostnaden på över en miljard kronor inte rymdes inom befintlig budgetram. När denna kostnadsdifferens upptäcktes fattades beslut om en revidering av projektet för att få ned kostnaden.
– En annan åtgärd vi kommit fram till är att dela upp projektet i flera etapper där den första etappen är byggnation av det nya spåret. Som andra etapp kommer utbyggnaden av Krylbo bangård men där är vi ännu inte klara med alla kostnadsberäkningar och tekniska analyser, förklarar Fredrik Karlsson.
Trots den reviderade och reducerade budgeten är kapacitetsutbyggnaden ett av de största järnvägsprojekten i Dalarna på flera decennier. En åtgärd som kommer att ge efterlängtad kapacitetsökning för godståg på Godsstråket.