Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbroar över väg 50, Grängesberg

Järnvägsbroar över riksväg 50, Grängesberg

Vi planerar att renovera en järnvägsbro och att stänga en annan järnvägsbro för vägtrafik. Båda broarna går över riksväg 50 genom Grängesberg. Vi gör det för en bättre framkomlighet och säkerhet.

Vägtunneln "Dalporten" kommer att stängas för biltrafik och väg 50 får då en delvis ny sträckning. Stängningen påverkar inte tågtrafiken som går över tunneln, utöver eventuell sänkt hastighet under arbetet när vi fyller igen tunneln.

Järnvägsbron vid "Stubinfabriken" är i dåligt skick och behöver renoveras för att tågtrafiken ska kunna fortsätta att trafikera banan. Sträckan är en del av Bergslagsbanan och det går mycket godstrafik här. Tågtrafiken och vägtrafiken genom tunneln kommer att påverkas under renoveringen. 

Förslaget i järnvägsplanen innebär utöver broåtgärderna att väg 50 får en ny sträckning på två kilometer. Det är vägtrafikanterna som kommer att påverkas mest eftersom de kommer att få åka på en helt ny sträckning med förbättrad framkomlighet och säkerhet.