Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg i vinterlandskap.

Ornäs ESIK

För att möta det framtida behovet av trafik på järnvägen förlänger vi spåren på Ornäs driftplats. Det gör att längre tåg kan stanna för tågmöten.

Ornäs ESIK (Enkelspår Samtidig Infart Kort) är ett järnvägsprojekt som syftar till att bygga ut och förlänga spår samt möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats. Detta ökar kapaciteten eftersom fler tåg kan passera driftplatsen. Ornäs driftplats ligger längs sträckan Falun–Borlänge.

Anledningen till att vi bygger är att Bergslagsbanan är ett viktigt stråk för godstrafiken. Banan är i dag enkelspårig och till stora delar hårt belastad, och trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder även till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. För att kunna möta de framtida behoven av trafik behövs kapacitetsinvesteringar. Förutom kapacitetsbrist är hastighetsstandarden i nuläget låg, vilket leder till långa restider.