Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterbild med sidensvans
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Planprocessen går nu in i sitt slutskede

Undersökningarna för att beräkna tunnelns hållbarhet vid kommande arbete med ny sträckning invid tunneln är nu klara och järnvägsplanen inlämnad för fastställelseprövning.

De geotekniska undersökningar som gjorts av berget som Rämshyttetunneln går igenom är klara. Nu analyserar och beräknar vi hållbarheten utifrån undersökningarna, så att vi vet vilka skyddsåtgärder som behövs för att säkerställa tunnelns stabilitet under sprängning och byggnation av järnvägen. Det är av säkerhetsskäl som tunneln inte får rasa.

Under vintern planerar vi att utföra två provsprängningar vid tunneln för att se hur den reagerar och påverkas av vibrationer och tryck. Sträckan kommer att hållas avstängd för sprängning och besiktning i samband med sprängningarna.

Planprocessen går nu in i sitt slutskede

Järnvägsplanen är nu inlämnad till Trafikverkets enhet för juridik- och planprövning för fastställelseprövning. Förslaget är att en ny järnvägssträcka kommer att dras förbi tunneln och att tunneln stängs och fylls igen efter att den nya järnvägen är färdigbyggd.

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft påbörjar vi upphandlingen av entreprenör och räknar med att den processen blir klar under våren 2019.