Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tussilago
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser inför planerad byggnation

I slutet av mars vann järnvägsplanen laga kraft och arbetet kommer in i nytt skede, där markentreprenör upphandlas. Under våren ska även arkeologiska undersökningar göras i området.

I april och maj kommer Stiftelsen Kulturmiljövård utföra arkeologiska undersökningar i det område där Trafikverket planerar bygga ny järnväg förbi Rämshyttetunneln. Det är Länsstyrelsens beslut eftersom området är kulturhistoriskt intressant.

Förberedande markarbete efter sommaren

Järnvägsplanen för byggnationen av den nya sträcknigen vann laga kraft den 22 mars och under våren 2019 ska Trafikverket handla upp en markentreprenad som ska förbereda för den nya järnvägssträckningen, med beräknad arbetsstart efter sommaren. Byggstart för själva sträckningen är beräknad till årsskiftet 2019/2020.

Under den förberedande markentreprenaden kommer markområden tillfälligt behöva tas i anspråk för bland annat etablering, upplag och byggvägar. Det kommer att påverka framkomligheten på vissa vägar.