Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på spår vid sjö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart ska marken börja förberedas

I början av oktober startar arbetet med att förbereda marken där den nya järnvägssträckan ska dras.

Under våren och sommaren 2019 upphandlade Trafikverket den entreprenör som ska göra iordning markområdet strax söder om tunneln. Arbetet kommer att starta i början av oktober. Man kommer bland annat att avverka skog och avtäcka berg på platsen.  

Under den förberedande markentreprenaden kommer markområden tillfälligt behöva tas i anspråk för bland annat etablering, upplag och byggvägar. Det kommer att påverka framkomligheten på vissa vägar. Det kommer även förekomma störande buller från arbetet.

Huvudentreprenören för arbetet kommer att upphandlas under hösten 2019 och beräknas preliminärt kunna starta sitt arbete efter årsskiftet. Den kommer då att utföra sprängningar för den nya järnvägssträckan.  

Vad händer med tunneln?

Tåglinjen kommer att vara i bruk som vanligt under tiden som förberedande markarbete pågår och arbetet med den nya sträckningen ska utföras under nästa år, eventuellt med några mindre undantag.

När den nya sträckan tas i bruk kommer tunneln sättas igen och de gamla spåren plockas då bort.