Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Konsult för vägplaner upphandlas

Nu ligger anbudsförfrågan ute för att ta fram vägplaner respektive underlag för ställningstagande om typfall 1 i vårt upphandlingssystem.

Under 2014 har vi utfört kompletterande utredningar kring de planerade ombyggnadsåtgärder för genomfarten i Ludvika utmed riksväg 50 respektive riksväg 66. Abetet är avslutat och Trafikverket har idag gått ut med anbudsförfrågan för konsultuppdraget att ta fram vägplaner respektive underlag för ställningstagande om typfall 1. Det senare förfarandet är något förenklat jämfört med vägplan.

De tio åtgärderna som ingår i projektet är paketerade i sju objekt, varav fem vägplaner och två objekt med typfall 1. Kring månadsskiftet april/maj förväntas kontrakt tecknas och från maj månad startar arbetet. Anbudsgivare finner förfrågningsunderlaget i Trafikverkets upphandlingssystem, CTM (Complete Tender Management).

Den kompletterande utredningen som beskriver åtgärderna hittar du under dokument.