Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rivningsarbete utefter Grängesbergsvägen igång

Trafikverket river nu de fastigheter som lösts in på Grängesbergsvägen.

Bulleranalyser som gjordes 2014 visade att fastigheterna som ligger mellan riksvägen och järnvägen uppfyller kriterierna för att bli inlösta enligt miljöbalkens regler.  

Ägarna är erbjudna att lösas in med ersättningar som bestäms genom oberoende marknadsvärdering med ett tillägg på 25 %.

-  I dagsläget är sju av de nio berörda fastigheterna inlösta. Det känns bra att de sju som vi träffat överenskommelser med är nöjda med hur Trafikverket hanterat frågan, säger Niklas Linnsén som är projektledare för genomfartsprojektet.

Fastigheterna rivs nu för att minimera kostnader för drift och hantering av husen, men framförallt med tanke på dem som valt att bo kvar. Med hus som står tomma en längre tid finns risk för obehörigt spring och skadegörelse. Rivningen påbörjades vecka 47 och pågår ungefär sju veckor.

Person i arbetsmarknadsåtgärd

Entreprenadkontraktet för rivningen gick till Lotus maskin & transport AB i konkurrens med fyra andra anbudsgivare. Ett av många villkor är att entreprenören ska sysselsätta minst en person i arbetsmarknadsåtgärd.

- Det här är ett sätt för en statlig stor beställare att ge fler personer chansen att komma ut i arbetslivet vilket känns bra avslutar Niklas Linnsén.