Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygghandlingsskede för Grangärdekorsningen

Projekteringsstart av bygghandling för korsningen v 50/ v 66 Grangärdevägen

Ombyggnationen kommer att innebära att korsningen förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Det saknas vänstersvängfält i korsningen vilket gör att det bildas långa köer när bommarna är nere. Därför ska vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen.

Åtgärden kan ske inom befintligt vägområde med en liten justering av mark med inskränkt vägrätt och ingen planläggningsprocess behövs. Trafikverket tilldelade i mitten av oktober konsulten Sweco uppdraget att ta fram bygghandling för åtgärden och projektering pågår med möjlig byggstart tidigast hösten 2017.