Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan lyfts ut för korsningen Gonäsvägen-Snöåvägen

Vägplanen för korsningen Gonäsvägen-Snöåvägen kommer att lyftas ut från genomfartsprojektet för ytterligare analys.

Huvudskälet till att lyfta ut projektet med cirkulationsplatsen är att Ludvika kommun diskuterar med Ica om att köpa marken där nu Ica Matmagasinet finns.

Det möjliga markköpet kan innebära att handelsområdet på "Matmagasin-sidan" helt skulle försvinna. Ica Fastigheter äger hela området där nu Matmagasinet, en obemannad mack samt ytterligare två butiker finns i handelsområdet. Trafikverkets styrgrupp, där kommunen också är med, beslutade att lyfta ut den här delen av genomfarten för vidare utredning. Anledningen är att handelsområdet kan förändras. Vi ska se över ett alternativ och göra konsekvensbedömning för att säkerställa bästa utformning långsiktigt.

Alternativet som kan bli aktuellt är att vägpassagen inklusive cirkulationsplatsen kan flyttas mot banvallen åt nordväst, med fyra in- och utfarter. Därmed rätas vägsträckningen ut och trafikmiljön bedöms bli bättre och säkrare. Det finns viss risk för att den här vägplanen och angränsande planer kan påverkas tidsmässigt. En positiv effekt kan bli att cirkulationsplatsen förskjuts mot banvallen och hamnar längre från villorna vid Snöåvägen, vilket ger en bättre boendemiljö. Däremot ger det nya förslaget ingen påverkan avseende fastighetsinlösen i kvarteret Banvakten.