Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Papper och en penna i en hand
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av vägplan 1-2

Nu är det dags för allmänhetens granskning av vägplan 1-2 och du hittar delar av handlingarna här på webben.

Vi har tagit fram vägplan för sträckan Lyviksberget – Valhallavägen och vägplan 1 och 2 är nu sammanslagna till en. Vägplanen omfattar ombyggnad av korsning väg 50 Snöåvägen/Gonäsvägen till cirkulationsplats, nya gång- och cykelvägar, planskilda passager, busshållplats och bulleråtgärder. Väg 50 mellan Lyviksberget och Lorentsberga kommer att byggas om till lokalgata och ny sträckning byggas för väg 50. Vägplanen omfattar även förslag på indragning av väg från allmänt underhåll och delar av befintlig väg som blir lokalgata omfattas av förändrat väghållningsansvar.

Granskningstid: 22 december 2017 - 23 januari 2018.

Plats för handlingar: Trafikverket, Röda vägen 1, Borlänge. Ludvika kommun, Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika. Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, Ludvika. Delar av handlingarna finns även här på webben under Dokument.

Synpunkter: Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se, senast 15 januari 2018. Ange ärendenummer TRV 2015/79153.

Länk till dokumenten.

VR-film som visar förslag på hur genomfarten kan komma att se ut.