Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av vägplaner

Förslaget till tre vägplaner för ombyggnad av väg 50 genom Ludvika finns under fliken Dokument i menyn till höger.

Delen Valhallavägen

Vägplanen avser sträckan av väg 50 från Tunnelgatan längs väg 50 i höjd med Branta backen. Flera utfarter kommer att stängas och en lokalgata parallellt med väg 50 att anläggas. I samband med detta föreslås inlösen av flertalet fastigheter. Bulleråtgärder kommer utföras längs sträckan.

Korsning vid Mossplan

Vägplanen avser sträckan av väg 50 från järnvägsviadukten söder om Vasagatan fram till Tunnelgatan. Förslaget innebär stängning av utfarter till väg 50 och bulleråtgärder.

Mossplan - Kajvägen

Denna vägplan avser sträckan från Kajvägen/väg 50 till Mossplan. Åtgärderna syftar bland annat till att öka säkerhet och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och gestalta sträckan för en mer stadslik upplevelse. Stängning av utfarter kommer att genomföras.

Genomfart Ludvika genomförs i samarbete med Ludvika kommun.