Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över rondell och fordon
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet drar igång vid genomfarten i Ludvika

Avverkning och rivning av fastigheter är förberedande arbeten inför att nya väg 50 ska anläggas. Vissa arbeten kan störa med höjda ljudnivåer och trafiken kan bli tillfälligt påverkad.

Snart tas gamla ICA Matmagasinet bort vid korsningen Gonäsvägen, Snöåvägen och väg 50. Två bostadshus ska också tas bort där den nya sträckningen av väg 50 ska gå. Rivningsarbetet har börjat och kommer att pågå under cirka sex veckor.

- Det känns jättebra att vi nu är igång med produktion på den första delen av riksväg 50 genom Ludvika, som sträcker sig från Lyviksberget till och med Valhallavägen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Den största åtgärden längs sträckan är att anlägga nya riksvägen mellan järnvägsspåret och befintliga väg 50. Då försvinner flera direktutfarter från fastigheter mot genomfartsleden. Trafikmiljön blir både säkrare och framkomligheten blir förbättrad. Nuvarande riksvägen blir en parallell lokalgata.

Trafiken kan påverkas i samband med avverkning

Längs med Grängesbergsvägen upp mot Lyviksberget är arbetet igång med avverkning av träd och sly. Det kan förekomma höjda ljudnivåer från maskiner som är igång cirka klockan 06.00-16.00 vardagar. Trafiken kan bli påverkad om del av vägen behöver stängas av tillfälligt, som en säkerhetsåtgärd under skogsavverkningen. 

I november planerar entreprenören att inleda schaktarbeten bland annat i korsningen Gonäsvägen och Snöåvägen, där en ny cirkulationsplats ska byggas och planskilda portar för gång- och cykeltrafik ska byggas under vägen.

Schaktarbeten ska även göras för omläggning av ledningar. Inledningsvis ska arbetet inte påverka trafiken, men i viss utsträckning längre fram. 

Visa hänsyn mot de som arbetar vid vägen

Vid byggområden stängslar vi av för att förhindra olyckor. Trafikverket, Ludvika kommun och entreprenören uppmanar trafikanter i närheten av arbetsplatsområdena att ta det lugnt och vara extra uppmärksamma.  

Hur kommer det att se ut längs väg 50 genom Ludvika när arbetet är klart? 

Arbetet som startat hösten 2020 på den första delen av genomfarten beräknas bli klar 2022. Hela arbetet längs genomfarten ska vara klart 2023.

Se illustrationsritningarna som visar åtgärder och gestaltning som ska göras längs genomfarten delsträckan Lyviksberget - Valhallavägen.  
Illustrationer (pdf-fil, 5 MB)

Mer information om åtgärderna längs delsträckan:
Lyviksberget - väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen
Korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen
Valhallavägen