Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över bilväg och järnväg med hus till höger och avverkade träd till vänster
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktningsarbete för nya vägen kan börja

Senaste veckorna har handlat om avverkning och rivning av bland annat gamla Matmagasinet. Nästa vecka planerar entreprenören påbörja schaktarbete för nya riksväg 50.

Efter att entreprenören har avverkat och röjt där den nya vägsträckan ska dras från Lyviksberget och ner mot korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen är mycket av förberedelserna klara inför schaktning. Gamla Matmagasinet och intilliggande byggnader är också rivna för att göra plats åt vägen. Högar ligger kvar efter rivningen som fraktas bort efterhand. 

Snart börjar vi gräva där nya vägen ska gå

Nästa vecka planerar entreprenören att börja schakta på flera platser längs sträckan. Det innebär mer aktivitet i området. Trafiken påverkas inte i form av nedsatt hastighet, men maskiner och andra arbetsfordon som ska ta sig fram kan medföra viss trafikstörning.

Inför arbetet placeras en skyddande barriär ut, så kallad gp-link, som markerar arbetsområdet och ska förhindra olyckor. Var gärna lite extra uppmärksam när du är i närheten av arbetsområdet. 

Rivningar av bostadshus vid Valhallavägen

Sex stycken bostadshus behöver tas bort längs med Valhallavägen. Ett sjunde hus ska behållas av projektet som kontor under del av byggtiden. Fastigheterna är inlösta sedan tidigare av projektet. Husen måste tas bort eftersom att de står i vägen för den lokalgata som ska byggas här längs med en del av väg 50.

- Lokalgatan bygger vi dels för att kunna ta bort riskfyllda direktutfarter från bostadsområdet. Den kommer även att vara del av ett sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafikanter, som då kan ta sig fram mer trafiksäkert längs med riksvägen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket. 

Rivningarna beräknas vara klara under december.

Har du frågor om projekt Genomfart Ludvika? 

Skicka gärna dina frågor eller funderingar till projektledningen via mejl: gfl@trafikverket.se