Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförda åtgärder för väg 50/66

Korsningen väg 50/Grangärdevägen

Genomförda åtgärder

Avsaknad av vänstersvängfält på väg 50 mot Grangärdevägen ledde innan ombyggnation av korsningen till att köbildning uppstod när bommarna var nere. Åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten på väg 50 genomfördes från augusti 2017 till juni 2018.

Gång- och cykelbana på östra Storgatan och vidare norrut skapar utrymme för vänstersvängfält. Delar av Grangärdevägen byggdes om för att skapa utrymme för dubbla körfält vid bommarna. Gång- och cykelbana på västra sidan är kvar, passage över Grangärdevägen har skett i två steg via bredare refug.

Väg 66–Gamla Bangatan (korsningen Villagatan till korsningen Grågåsvägen)

Genomförda åtgärder

Längs Gamla Bangatan har vi genomfört flera trafksäkerhetsåtgärder. Vi har stängt utfarter och korsningar vid Hantverkargatan och Marnäsgatan för att styra bort trafik mot centrum genom bostadsområdena.

Gamla Bangatan har rustats och för att få en stadsmässig karaktär. Säkerheten har förbättrats för framförallt oskyddade trafikanter genom att styra dem till färre och bättre passager.