Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över korsningen Riksväg 50 och vägen in till ABB

ABB-korsningen vid Mossplan

Vi ska stänga in- och utfarter till ABB för att förbättra tillgängligheten och säkerheten längs sträckan.

Vi behöver förbättra och bygga säkrare in- och utfarterna till industriområdet i ABB-korsningen. 

Åtgärder

Vi bygger om fyrvägskorsningen till en trevägskorsning genom att stänga in- och utfart till ABB och industriområdet vid Mossplan.

Korsningen blir fortsatt signalreglerad och ett vänstersvängsfält byggs på väg 50 norrifrån in mot Malmgatan. Busshållplats vid väg 50 i södra körriktningen flyttas in till Mossplan som har befintlig planskild passage under väg 50 för att man ska kunna ta sig till och från industriområdet. Korsningen vid väg 50/Mossgatan tas bort.

Innan vi stänger infarten mot ABB vid Mossplan över spåren ska vi åtgärda följande platser först:

  • korsningen väg 50 och Kajvägen
  • korsningen väg 50, Snöåvägen och Gonäsvägen