Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över korsning

Korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

Transporter till och från ABB:s industriområde ska styras till korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen. Det innebär att trafiken kommer att öka där. En cirkulationsplats ska byggas i korsningen för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Korsningen är i dag signalreglerad och hårt trafikerad. ABB planerar att avlasta infarten vid Mossplan och styra gods via den här korsningen till den södra delen av sitt område. Detta kommer att leda till att trafiken ökar i korsningen.

Åtgärder

Trafikverket ska bygga en ny cirkulationsplats i korsningen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi ska även förbättra gång- och cykelstråket och göra två planskilda passager, broar för gång- och cykeltrafikanter vid den nya cirkulationsplatsen.

In- och utfarterna till verksamheterna i området kommer också att ses över.

Den utformning som Trafikverket utrett och bedömt bli den bästa lösningen långsiktigt innebär att fastigheter behöver tas bort i området, däribland ICA Matmagasinet.