Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration cirkulationsplats i korsningen för Väg 50 och Kajvägen till ABB

Väg 50, Mossplan-korsningen Kajvägen

Trafiksäkerheten och framkomligheten ska förbättras på sträckan väg 50–Kajvägen–ABB-korsningen. Därför kommer Trafikverket bland annat att bygga nya cirkulationsplatser. Dessutom ska vi göra området mer stadslikt.

Åtgärderna omfattar hela sträckan från Mossplan (ABB-korsningen) till Kajvägen.

Korsningen vid Eriksgatan och utfarten för bussarna från resecentrum har i dag låg säkerhet och dålig framkomlighet. Därför ska vi förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan. Området behöver även förändras så att det blir mer stadslikt.

Korsningen väg 50/Kajvägen

Åtgärder
Vi bygger ny cirkulationsplats med tre anslutningar för väg 50 och Kajvägen. Tingshusgatan får behålla samma funktion som i dag. Gång- och cykelstråket från Tingshusgatan drar vi norr om cirkulationsplatsen.

Väg 50 sträckan Eriksgatan–Vasagatan

Åtgärder
Vi tar bort gångytor på östra sidan och gör området mer stadslikt. Busshållplatserna på sträckan flyttas till Resecentrum och en ny bussfil längs väg 50 ansluter mot cirkulationsplatsen vid Vasagatan. Vi tar bort vänstersvängen för buss, och bussarna får i stället vända och köra in vid de nya cirkulationerna.

Korsningen väg 50/Vasagatan

Åtgärder
Vi bygger ny cirkulationsplats i korsningen väg 50 och Vasagatan för att förbättra säkerheten och framkomligheten. Bussgaraget rivs och i stället bygger vi en ny anslutning mot Resecentrum.

Väg 50 sträckan Vasagatan–ABB korsningen

Åtgärder
Vi gestaltar om sträckan så att den ska upplevas mer stadslik. Vi tar också bort gångbanan längs väg 50.