Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bostäder intill väg

Väg 50, sträckan Lyviksberget-väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs sträckan ska en ny väg 50 byggas längs med järnvägsspåret. Nuvarande väg 50 blir istället lokalgata.

Trafiksäkerheten och framkomligheten är låg och det finns många direktutfarter från fastigheterna längs väg 50. Detta stör den genomgående trafiken och påverkar trafiksäkerheten negativt. Dessutom är bullernivåerna höga på grund av riksvägen och järnvägen.

Ny riksväg 50 ska byggas

Väg 50 ska byggas mellan järnvägen och den befintliga vägen, vilken ska ligga kvar som en parallell lokalgata. Lokalgatan ansluter till väg 50 via en korsning väster om bostadsfastigheterna vid Lorensbergatjärn. 

Ombyggnaden kräver en stödkonstruktion för att ta upp nivåskillnaderna mot järnvägen. Även mellan lokalgatan och väg 50 krävs en stödkonstruktion på en del av sträckan. Det krävs också bullerskyddsåtgärder för alla fastigheter längs sträckan.

Vi ska bygga en planskild passage för gång- och cykeltrafikanter.

Fastigheter som ligger mellan riksvägen och järnvägen idag behöver lösas in och tas bort eftersom de står där den nya vägsträckan ska dras.