Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bostäder intill Valhallavägen

Valhallavägen

Det är mycket buller på Valhallavägen i dag och den har många utfarter. Därför ska vi förbättra boendemiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten längs vägen.

Det är mycket buller på Valhallavägen i dag eftersom vägen och järnvägen ligger parallellt väster om bostäderna närmast väg 50. Många utfarter på sträckan gör att trafiksäkerheten är låg och det försämrar även framkomligheten på riksvägen.

Hastigheten är 60 km/tim och på vissa anslutande vägar är sikten dålig. Därför behöver trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras.

Åtgärder

Flera av utfarterna från anslutande gator kommer att stängas längs sträckan. Vi ska bygga en parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan och Björnstigen för gång- och cykeltrafikanter och bilförare som behöver stanna vid fastigheterna som ligger närmast väg 50. För att kunna göra det måste ett antal fastigheter som står i vägen att lösas in och tas bort.

Bullerutredning som Trafikverket gjort visar att buller från järnvägen och väg 50 i dag är betydande. Därför ska fastigheter som påverkas att få anpassade bulleråtgärder, till exempel ska vi sätta upp bullerplank men även andra åtgärder kan vara aktuella.