Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg genom stugområde i Dalarna

Väg 635/656, Koppslahyttan, Halvarsgårdarna, Tolsbo och Sellnäs, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar åtgärder för väg 635/656 för att skapa säkrare väg till oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Problemen med bristande trafiksäkerhet berör byarna Koppslahyttan, Halvarsgårdarna, Tolsbo och Sellnäs. Vi arbetar för att åtgärda identifierade problem.

  • Oskyddade trafikanter korsar vägen på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och otrygg att korsa.
  • Delar av skolvägarna i området saknar ett gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet. Hastigheten upplevs högre än skyltad hastighet och stor del av trafiken är tung trafik.

 

Inbjudan till samrådsmöte 4 september
Det är dags att genomföra ett samrådsmöte för sträckan Tolsbo-Tunet. 
Under samrådet kommer representanter för Trafikverket att presentera sitt arbete med att ta fram ett förslag på var den nya gång- och cykelväg ska byggas.
Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till projektets medlemmar.
Deltagande bjuds på fika och önskas varmt välkomna!
Plats: Strandbro Bygdegård, Strandbro 105, Borlänge
Datum och tid: Onsdag 4 september klockan 18.00-20.00

Dokument som berör samrådet (ritningar, underlag mm) hittar du under fliken Dokument Tolsbo-Tunet/ aktuella handlingar
Samrådet pågår mellan den 26 augusti och avslutas den 25 september.
 
Dina synpunkter på samrådsunderlaget skickar du till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post, investeringsprojekt@trafikverket.se.
Ange diarienummer TRV 2018/130714

Läs mer om projektet och de olika vägplanerna under Fördjupning.