Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnation av cykelväg vid Tunet

Väg 635 Tolsbo-Tunet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar åtgärder för väg 635 för att skapa säkrare väg till oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Problemen med bristande trafiksäkerhet berör byarna Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun. Vi arbetar för att åtgärda identifierade problem.

  • Oskyddade trafikanter korsar vägen på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och otrygg att korsa.
  • Delar av skolvägarna i området saknar ett gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet. Hastigheten upplevs högre än skyltad hastighet och stor del av trafiken är tung trafik.

Ny granskning av vägplan
Under perioden 22 oktober till 25 november genomförs en ny granskning för allmänheten av förslaget till vägplan.
Denna granskning sker då ett behov för att förtydliga vissa delar av vägplanen har uppstått. Detta gäller främst planbeskrivning där motivering till val av vägval har förtydligats samt även fastighetsgränser med ägandeskap har ändrat, vilket innebär att en ny fastighetsförteckning är framtagen.

Har du lämnat synpunkter under tidigare granskning och inte ändrat din åsikt behöver du inte göra nånting. Har du nya synpunkter är du varmt välkommen att delge dessa till projektet.

Notera dock att själva förslaget  om hur gång- och cykelvägens dragning ska utformas, inte har ändrats i sak utan det handlar om förtydliganden och formella justeringar.
Dokument för den nya granskningen hittar du under fliken Dokument Tolsbo-Tunet.

Läs mer om projektet och de olika vägplanerna under Fördjupning.