Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg genom stugområde i Dalarna

Väg 635/656, Koppslahyttan, Halvarsgårdarna, Tolsbo och Sellnäs, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar åtgärder för väg 635/656 för att skapa säkrare väg till oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Problemen med bristande trafiksäkerhet berör byarna Koppslahyttan, Halvarsgårdarna, Tolsbo och Sellnäs. Vi arbetar för att åtgärda identifierade problem.

  • Oskyddade trafikanter korsar vägen på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och otrygg att korsa.
  • Delar av skolvägarna i området saknar ett gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet. Hastigheten upplevs högre än skyltad hastighet och stor del av trafiken är tung trafik.

Läs mer om projektet och de olika vägplanerna under Fördjupning.

Under perioden 20 april - 20 maj 2020 genomförs granskning av förslaget till vägplan för byggandet av gång- och cykelväg på etappen Tolsbo-Tunet (väg 635). 

Trafikverket prövar om planen ska fastställas och du kan lämna synpunkter på förslaget till nedan angivna adresser. 

Granskningstid: 20 april – 20 maj 2020
Plats för handlingar:
Trafikverkets reception, Röda vägen 1, Borlänge
Borlänge kommunhus, Röda Vägen 50, Borlänge
samt under Dokument/Aktuella handlingar (handlingar tillgängliga från och med 20 april)

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit senast 20 maj 2020 i brev till:
Ärendemottagningen, Investering, Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge eller
via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se 
Ange ärendenummer: TRV 2018/ 130 714

Kungörelse via annons