Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnation av cykelväg vid Tunet

Väg 635 Tolsbo-Tunet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar åtgärder för väg 635 för att skapa säkrare väg till oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Problemen med bristande trafiksäkerhet berör byarna Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun. Vi arbetar för att åtgärda identifierade problem.

  • Oskyddade trafikanter korsar vägen på flera ställen. Vägen upplevs som en barriär och otrygg att korsa.
  • Delar av skolvägarna i området saknar ett gång- och cykelvägnät.
  • Väg 635 har hög trafikintensitet. Hastigheten upplevs högre än skyltad hastighet och stor del av trafiken är tung trafik.

Omarbetad granskningshandling
Under arbetet med att internt granska den kommande granskningshandlingen har ett behov av att uppdatera och förtydliga vissa handlingar påvisats.
Detta gäller främst:
* Planbeskrivning där motivering till val av vägval har förtydligats.
* Hantering av indragna busshållplatser har förtydligas både i planbeskrivningen och på plankartorna.
* Fastighetsgränser med ägandeskap mm har ändrats så en ny fastighetsförteckning har tagit fram.

Sammantaget betyder detta att handlingarna nu kommer att ställas ut för granskning på nytt i höst. Har du lämnat synpunkter under tidigare granskning och inte ändrat din åsikt behöver du inte göra nånting. Har du nya synpunkter är du varmt välkommen att delge dessa till projektet. Mer information om granskningsförfarandet kommer under hösten.

Själva förslaget (hur gång- och cykelvägens dragning ska utformas) med tillhörande kartor, har inte ändrats utan det handlar om förtydliganden och formella justeringar.

Läs mer om projektet och de olika vägplanerna under Fördjupning.