Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Andra etappen är inledd

När arbetet i stort sett är färdigt på en plats drar nästa etapp igång. För bara några dagar sedan avslutades det årslånga arbetet med att bygga gång- och cykelväg i Sellnäs. Någon kilometer från Sellnäs startade nästa entreprenör sitt arbete

Det är nu Svevia som tar över stafettpinnen från Peab som varit ansvarig entreprenör för arbetet med att bygga om och förbättra väg 656 i Sellnäs. Ett arbete som från början bestod i att bygga en efterlängtad gång- och cykelväg i Sellnäs.
Men i början av 2018 upptäcktes att den befintliga vägkroppen genom Sellnäs var i mycket dåligt skick och Trafikverket gav Peab tilläggsbeställning för att bygga om även vägen så att den nya gång- och cykelvägen i direkt anslutning till väg skulle bli hållbar över tid och inte påverkas negativt av vägkroppen.
I början av juli asfalterades den nya vägen i Sellnäs och nu återstår en del finjusteringar innan Peabs arbete är slutfört.
Någon kilometer österut från Sellnäs, i riktning mot Halvarsgårdarna har istället Svevia inlett arbetet med bygga sin del av den nya gång- och cykelvägen mellan Halvarsgårdarnas skola och byn Tolsbo.
I mitten av nästa år, 2020 ska denna sträcka vara klar, berättar Svevias platschef, Mikael Helgesson.
- Just nu håller vi på med att schakta bort massor innan vi tar lite semester. Det är tre grävmaskiner och fyra lastbilar som utför schaktarbetet. 
Förutom gång- och cykelvägen har Trafikverket gett Svevia uppdraget att förbättra säkerheten vid ett antal busshållplatser längs med sträckan. Hållplatserna ska markeras tydligare och förses med kantsten samt att de förses med mittrefug.
- Just nu sker vårt arbete utan att trafiken påverkas med när vi drar igång igen efter semestern (ve 31) då kommer vi att flytta ut arbetet i vägbanan och trafiken kommer att påverkas. Jag ber alla trafikanter att respektera våra arbetares anvisningar och gällande hastighetsbegränsningar, säger Mikael Helgesson

Entreprenören Peab har nu asfalterat den nya vägen i Sellnäs. 
Schaktningsarbetet vid Tolsbo har nu inletts. På vissa platser är det omfattande massor som ska fraktas bort för att utjämna den nya gång- och cykelvägens höjdnivå.