Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nu tar det pågående arbetet med att bygga ny cykelväg mellan Halvarsgårdarnas skola och Tolsbo vinteruppehåll fram till nästa vår.

Tid för vinteruppehåll

Arbetet med att bygga ny gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarnas skola och Tolsbo har flutit på bra under sommaren och hösten. Inom kort gör Trafikverkets entreprenör, Svevia uppehåll för vintern.

- Arbetet har flutit på riktigt bra. Vi har inte upplevt några överraskningar som har påverkat byggarbetet i negativ riktning, konstaterar Trafikverkets nye projektledare, Mikael Oscarson som tidigare i höstas övertog stafettpinnen efter Matti Siirtola.
Naturmiljö och historia är en viktig del i projektet vilket bland annat innebär att äppelträd med en historisk bakgrund kommer att omhändertas på särskilt sätt:
-Dessa träd kommer att flyttas och återplanteras i den nya allén av äppelträd som vi anlägger i anslutning till skolan i Halvarsgårdarna, säger Mikael Oscarson.
Säkerställer lång livslängd
Ett annat exempel på vikten av ett bra miljöarbete är att ett stort antal lastbilslaster med ”geotekniskt dåliga” massor har fraktats bort och ersatts med stenmaterial i olika storlekar (fraktioner).
- Detta gör vi för att säkerställa lång livslängd på gång och cykelvägen, förklarar Mikael Oscarson.
Genom Grevbo kommer gång- och cykelvägen att gå kant i kant med befintlig väg. Cykelvägen separeras från vägen med kantsten för att minska markintrånget i det området.
-Arbetet har flutit på bra under sommaren och hösten. Gång- och cykelvägen har fått beläggning så när som på sträckan genom Grevbo där vi just nu utför arbeten med dagvattenledningar, kantsten och busshållplatser, säger Svevias platschef, Mikael Helgesson.
Avslutande etapp planeras
För den sista etappen av utbyggnaden av gång- och cykelväg i området, sträckan Tolsbo-Tunet pågår just nu planering av sträckningen. De synpunkter som kommit in till Trafikverket analyseras och beaktas.
Det fysiska arbetet med att bygga etappen planeras att starta sommaren 2021 och vara färdigt drygt ett år senare, hösten 2022.
Arbetet med sträckan Halvarsgårdarna-Tolsbo har uppehåll under  perioden december-april. Under våren och försommaren kommer etappen att slutföras med beläggning samt refug mellan Tolsbo och Grevbo.