Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri väg

Foto: Mostphotos

Väg 66, Ludvika–Smedjebacken, Smedjebacken–Oti, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 på sträckorna Ludvika–Smedjebacken och Smedjebacken–Oti/Fagersta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Den här delen av väg 66 präglas idag av att fordon håller höga hastigheter och av relativt hög andel tung trafik, samtidigt som vägen har brister i trafiksäkerhet och blir olycksdrabbad.

Bland annat finns många utfarter och korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen.

Längs båda vägsträckorna finns bärighets- och tjälrelaterade skador.

Trafikverkets arbete med vägsträckan hanteras i två vägplaner, Ludvika–Smedjebacken och Smedjebacken–U-länsgräns, det vill säga fram till Oti söder om Fagersta i norra i Västmanland.

Målsättningar

  • Förbättrad trafiksäkerhet genom bland annat mötesseparering, säkrare passager och busshållplatser.
  • Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter.
  • Kortad restid genom högre tillåten hastighet till 100 km/h på hela sträckan.
  • Åtgärder för tillräckliga vandringshinder och passager för smådjur och vilt.