Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri väg

Foto: Stefan Bratt

Väg 66, Smedjebacken–Oti, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 på sträckan Smedjebacken–Oti/Fagersta i norra Västmanland genom ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Trafiksäkerhetsbrister åtgärdas i ny vägplan

Den här delen av väg 66 präglas idag av att fordon håller höga hastigheter och av relativt hög andel tung trafik, samtidigt som vägen har brister i trafiksäkerhet och blir olycksdrabbad.

Bland annat finns många utfarter och korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen. Längs båda vägsträckorna finns bärighets- och tjälrelaterade skador.

Trafikverkets arbete med vägsträckan hanteras i en vägplan, Smedjebacken– länsgränsen till Västmanland, vilket innebär korsningen väg 68 och 66 vid Oti, söder om Fagersta.